tirsdag 2. desember 2008

Et eksempel fra hverdagen: Hjemmeeksamen i geografi ved HiØ

Gode kolleger!

Jeg har i dag satt i gang en hjemmeeksamen i geografi for studenter på Høgskolen i Østfolds skolerettede årsstudium i samfunnsfag. Oppgaven/-e og noen tanker som ligger bak den/dem, er hva jeg vil dele med dere.

Dette er tesen min:
Hjemmeeksamen skal være en krevende eksamensform. I det googlianske og wikipedielle
universet er eksamensformen hjemmeeksamen ikke minst krevende for læreren. En av de største utfordringene for læreren er å lage eksamensoppgaver som ikke kan besvares godt ved enkel og ureflektert bruk av Ctrl-C og Ctrl-V.

Et sentralt tema i geografi i skolen handler om det gjensidige utfordringsforholdet mellom mennesker og omgivelser. Det gjennomgående temaet i det aktuelle oppgavesettet er geofarer. Temaet har vært undervist både i klartekst og undertekst gjennom hele høstsemesteret ved at vi har fulgt med på jordskjelv, vulkanutbrudd, hurricaner, taifuner, oversvømmelser, tørketilstander, steinras, leirras, osv, osv.

Hva er hovedtanken bak utformingen av oppgavesettet?
Eksamensoppgaven/-e er laget slik at det ikke skal være mulig å lage en god besvarelse med altfor enkel bruk av digitale kilder. Det skal ikke være mulig fordi de gode svarene ikke finnes på nettet. Det vil selvsagt være mulig å lage en besvarelse ved å klippe og lime - det kan verken jeg eller ville hester hindre. Men det å lage en god besvarelse forutsetter omfattende bruk av digitale kilder, ved at det stoffet som fins i de digitale kildene, må bearbeides før det går inn i besvarelsen og det kan og skal ikke bare reproduseres slik det står i kilden/-e. Mye av stoffet i besvarelsene må hentes på nettet, men det må ta veien innom studentenes hoder og kvernes der en stund før det utrykkes i eksamensbesvarelsene. Det er i alle fall hensikten min.

Se oppgavesettet her

Siden jeg ser en av mine læreroppgaver som det å være en gartner som sår tvil, lurer (tviler?) jeg selvsagt på om jeg har klart å lage et tilstrekkelig utfordrende oppgavesett.

Det konkrete oppgavesettet kan dere selvsagt kommentere, men det jeg helst ønsker kommentarer til, gjelder de utfordringene og mulighetene som internettet gir når vi ønsker å bruke hjemmeksamen som eksamensform: Hvilke er de og hvordan møter vi dem? Må vi bare gi opp å ha hjemmeksamener? I gamle dager var det fint å være en kløpper - er det nå fint nok å være en klippe-og-limer?


Steinar Wennevold
førstelektor i samfunnsfag
Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold

fredag 14. november 2008

Samfunnsfagdidaktikk

Her er bloggen for samfunnsfagseksjonen ved Høgskolen i Østfold. Det fins mange gode grunner til å diskutere fagdidaktikk, og derfor er det her opprettet en blogg til dette spennede formål.

Bloggen er et ypperlig sted å formidle og kommunisere ideer om undervisning i samfunnsfag, artikler som du mener vi bør lese, eller vil diskusjoner om samfunnsfaget i skolen, som du mener er viktige. Skriv også gjerne noe om kurs og konferanser du har vært med på o.l.